Vážený zákazníku,
na těchto stránkách nabízíme námi odzkoušená schválená a do úchytných bodů od výrobců vozů pasující tažná zařízení české i zahraniční výroby.
Jedná se vždy o kvalitní schválená tažná zařízení, která splňují i vysoké nároky na vzhled po montáži na vozidlo.

Montáž TZ a zapsání do technického průkazu

Montáž tažného zařízení TZ může být více či méně náročná. V každém případě se ale jedná o významný konstrukční prvek na voze, a proto musí být zapsán do technického průkazu vozu.Tažné zařízení je podle evropské normy i českého zákona zařízení určené k odborné montáži.
Montáž by tudíž měla být svěřena odborné firmě, nejlépe s pověřením k montáži dané značky tažného zařízení. O pověření je dané firmě vystaven dovozcem/výrobcem certifikát. Montážní firma ručí za provedení práce a řádné vyplnění typového listu, což je předpoklad pro bezproblémové přihlášení. Při zápisu tažného zařízení na úřadě dochází nezřídka ke kontrole, zda montážní firma je vedena v seznamu pověřených servisů v databázi na Ministerstvu dopravy ČR.

Ceny:

    Montáž tažného zařízení včetně zapojení elektropřípojky: individuální ceny (řádově od 500,- Kč (jednoduchá montáž) do           několika tisíc Kč (náročná montáž))
    Kontrola STK: 250,- Kč
    Poplatek na úřadě za přihlášení TZ: 50,- Kč (pokud montovala pověřená firma), nebo 100,- Kč (individuální montáž s kontrolou STK)

Potřebné doklady:

    vyplněný formulář – „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
    Velký technický průkaz
    Osvědčení o technickém průkazu
    Typový list tažného zařízení
    Záruční list tažného zařízení (součást typového listu)
    Doklad o montáži (potvrzeno na typovém listu)
    Soukromá osoba - občanský průkaz (OP), respektive notářsky ověřená kopie OP
    Právnická osoba - živnostenský list (ŽL) nebo výpis z obchodního rejstříku, respektive notářsky ověřená kopie ŽL nebo výpisu z obch. rejst.+plná moc a OP, pokud dotyčný není jednatelem nebo nemá zvláštní zmocnění

Pokud jsou všechny podklady v pořádku, úředník na dopravním odboru zapíše nové tažné zařízení do technického průkazu vozidla a vystaví nové Osvědčení o technickém průkazu.